Friday, February 22, 2013

Uvijek je na svijetu bilo i uvijek će biti tako: konji vuku, a kočijaš prima napojnicu

No comments:

Post a Comment