Sunday, February 24, 2013

Život se čovjekov gubi u vječitoj težnji za pravim putem i u vječitom ispravljanju krivog, kojim ide Andrić

No comments:

Post a Comment