Friday, March 1, 2013

Još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvijezde Balašević


No comments:

Post a Comment