Je l' to mene pitaš? Da li sam odrastao? Nisam, nisam... Nikada nisam odrastao. Jesam ćefine spremio, jesam podigao ruku, da mahnem i odmahnem pokojem čovjeku, jesam prežalio, svašta, i što se prežaliti ne da, ali odrastao - nisam.
Bivalo je u svim vremenima takvih ljudi: dao im Gospodar pa zavazda ostali djeca. Lice staračko, duša dječija. Divno, predivno. Teško, preteško A.Sidran