Tuesday, April 9, 2013

  Ne postoji ni jedan trenutak u vašem životu u kome nemate sve što je potrebno da biste bili srećni. Vaša nesreća potiče od toga što usmjeravate svoju pažnju na ono što nemate,umjesto na to što u određenom trenutku imate... A.De Melo

No comments:

Post a Comment