Sunday, June 23, 2013

Ako čovjek ne razumije drugu osobu, on će težiti ka tome da je smatra budalom K.G.Jung

No comments:

Post a Comment