Sunday, June 23, 2013

¨¨

Ne daj da te kalendar zavara. U godini ima samo onoliko dana koliko ih ti sam iskoristiš Č.Ričards

No comments:

Post a Comment