Wednesday, June 26, 2013

Sloboda, puna sloboda, to je san, san kome ponajčešće nije suđeno da se ostvari, ali jadnik je svaki onaj ko ga nikad nije sanjao I.Andrić

No comments:

Post a Comment