Tuesday, September 24, 2013

Tigra možeš zatvoriti u kavez, ali nikad nisi siguran da si ga slomio. S ljudima je lakše Č.Bukowski

No comments:

Post a Comment