Tuesday, October 15, 2013


Neguj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikoga neće povrijediti Č.Dikens

No comments:

Post a Comment