Monday, November 11, 2013

Kad bih mogao učiniti da me se ljudi boje, radije bih učinio da me vole A.Nobel

No comments:

Post a Comment