Monday, November 11, 2013

Sve su strasti dobre, ako umiješ njima da vladaš, sve su strasti loše, ako im se podaš Ž.Ž.Ruso

No comments:

Post a Comment