Wednesday, February 5, 2014

Koristi jezik kakav god želiš, ali nikad nećeš reći ništa osim onoga što si. Da bi postigao posebnost ili išta izvanredno, moraš slušati onaj šapat koji ne čuje niko, osim tebe samoga R. W. Emerson

No comments:

Post a Comment