Wednesday, February 5, 2014

Najlepša je bila ona snaga koju je probudila ta ljubav, ona radosna želja da živim, da se borim i da se bacim u vatru zbog nje. Moći dati sebe u zajmenu za jedan trenutak, moći žrtvovati godine za osmjeh jedne žene, to je sreća. I to nisam izgubio H. Hesse

No comments:

Post a Comment