Friday, March 28, 2014


Nacionalizam je, prije svega paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja D. Kiš

No comments:

Post a Comment