Saturday, April 26, 2014


... samo tri stvari se dešavaju samo jednom. Jednom se rodiš, jednom umreš... i jednom ljubiš....N.B.Hubijar

No comments:

Post a Comment