Tuesday, May 6, 2014

Tako je lako kritikovati svijet. Tako je teško pružiti makar i malu pomoć Šri Činmoj

No comments:

Post a Comment