Friday, July 4, 2014

Moralan čovjek je onaj koji je u stanju da sagleda svoja djela, jedna sa odobravanjem, druga sa osudom Č.Darvin

No comments:

Post a Comment